IV. GEMİMO Öğrenci Kurultayı Başlıyor

Dördüncüsü yapılacak olan TMMOB GEMİMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası) tarafından organize edilen ve ulusal çapta tüm denizcilik fakülteleri öğrencilerinin buluşup sorunlarını tartışacağı IV. GEMİMO Öğrenci Kurultayı 19-20 Nisan’da Piri Reis Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası önderliğinde, dört farklı il ve altı üniversiteden 200’ e yakın “Denizci Öğrenci” yi biraraya getirecek olan IV. Öğrenci Kurultayı Piri Reis Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 19-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Tuzla Deniz Yerleşkesinde gerçekleştirecektir.

Dünyanın ve Türkiye’nin hızla bir dönüşümden geçtiği, insansız gemilerin konuşulduğu ve üniversitelerde verilen eğitimin yeniden yapılandırılmasının gerektiği bir dönemde düzenlediğimiz IV. öğrenci kurultayımız; mesleki örgütlenmenin öneminin, denizcilik eğitimdeki dönüşümün, denizcilikte kariyer planlamasının, genel anlamıyla mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform olacaktır. Ayrıca, öğrencilerin dayanışmasını sağlamak ve sektöre kendi seslerini iletebilmek için de bir fırsat teşkil edecektir.

Kurultayda, Türkiye’de Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve/veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans eğitimi veren toplam 6 üniversitenin öğrencileri bir araya gelecektir. Tüm bu üniversitelerde mezun olacak genç mühendislerin yegâne ve tek meslek odası olan GEMİMO, mesleki örgütlenmenin önemini anlatmaya, mesleki dayanışmayı oluşturmaya, farkındalık yaratmaya ve mesleki sorumluluk bilincini aşılamaya çalışmaktadır. Bu amaçla düzenlenecek olan IV. Öğrenci kurultayımız, 6 üniversiteden toplam 200’e yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Kurultayın ilk gününde her üniversiteyi temsilen 18’er öğrenci aşağıda sıralanan 6 tema ile ilgili çalıştaylara katılarak, sorunlarını ortaya koyacak, mevcut durum tespiti yaparak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sunacaktır.

Etkinliğin ilk gününde belirlenen başlıklar altında her okul kendi açısından görüşlerini bildirecek ve bir sonuca varılacak. Etkinliğin ikinci gününde ise sektör temsilcileri, kamu, özel ve STK’lar tarafından görüşler dinlenecek ve öneriler sunulacak. İlk gün elde edilen sonuçların da duyurulacağı etkinliğe YTÜ, İTÜ, PRÜ, KTÜ, RTEÜ, DEÜ denizcilik fakülteleri öğrencileri katılacak.

Etkinlik programı ise aşağıdaki gibidir:

4GEMIMOOGRENCIKURULTAYI

Bir cevap yazın