MARPOL Annex VI & Scrubber

Günümüz dünyasında atmosfer kirliliğinin önüne geçmek amacıyla bazı önlemler almak ve kurallar belirleme gereği duyulmuştur. Denizcilik sektörü için ise bu uygulamalardan bir tanesi MARPOL Annex VI regülasyonlarıdır. Marpol Annex VI; 400 GRT ve üzeri gemilere, sondaj gemilerine, platformlara uygulanmakta ve uluslararası hava kirliliği sertifikasını (IAPPC, International Air Pollution Prevention Certificate) zorunlu kılmaktadır ve bayrak devleti tarafından düzenlenir. İlk olarak 1997’de kabul edilen Marpol Annex VI, gemilerin egzoz gazında bulunan, kükürt oksitler (SOx) ve azot oksitler (NOx) dahil olmak üzere ana hava kirleticilerini sınırlar ve ozon tabakasını incelten maddelerin (ODS) kasıtlı emisyonlarını yasaklar. Marpol Annex VI ayrıca geminin yakılmasını ve tankerlerden gelen uçucu organik bileşiklerin (VOC) emisyonlarını düzenler.

MARPOL Annex VI’daki ana değişiklikler, SOx, NOx ve partikül madde emisyonlarında küresel olarak artan bir azalma ve bu hava kirleticilerin belirlenen deniz alanlarındaki emisyonlarını daha da azaltmak için emisyon kontrol alanlarının (ECA’lar) getirilmesidir. Küresel kükürt sınırı, 2018’den sonra tamamlanacak bir fizibilite incelemesine tabi olmak üzere 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere geçerli %3.50’dan %0.50’e düşürülecektir. ECA’larda SOx ve partikül madde için uygulanan limitler, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren %0.10’a düşürülmüştür.

Regülasyonlar

Kural 12; Ozon delici madde olan CFC kullanımını ve salınmasını yasaklamaktadır. Yeni yapılan gemilerde bu maddenin kullanımı yasaktır. Ancak gemilerdeki mevcut kurulumlara ise 1 Ocak 2020 tarihine kadar müsaade edilmiştir.

Kural 13; makina gücü 130 kW den büyük olan gemilerde NOX salımını sınırlandırmaktadır. Makinelardaki NOX salınımı makinenin yapısıyla alakalıdır. Yakıtın kendisi ve özellikleri NOX salınımı için önemli bir etken olup kural 18‘de açıklama getirilmiştir.

Kural 14; SOX salınımını sınırlandırmaktadır. Yakıtlardaki maksimum sülfür içeriği en fazla %4,5 olabilir ve buna ek olarak da Marpol özel alanlar belirlemiştir. Baltık Denizi, Kuzey Denizi, British Isles, Batı Avrupa ve Amerika kıyıları bu özel alanlardandır.

Kural 15; VOC için sınırlama bulunan limanlar için uygun geri dönüşüm tesislerini, imkanlarını zorunlu kılmaktadır.

Kural 16; PCB, ağır metal içeren çöpler, halojen rafine petrol artıkları, Annex 1,2 ve 3 yüklerinin insineratörde yakılmasını yasaklamaktadır.

Kural 18; Yakıtların kalitesi hakkında standartları düzenlemektedir. Fuel Oil içersinde; inorganik yağlar, kimyasal artıklar olmamalı ve %4,5 oranını geçmemelidir.Yakıt teslim tutanağında 15 derecedeki yoğunluk ve sülfür miktarına bakılmalıdır.

Scrubber

MARPOL Annex VI Regülasyon 4’e göre SOX’in istenen değerlere düşürülmesini sağlar. Yıkama suyu olarak deniz suyu kullanıldığı için Wet Type denir, yıkama sonrası suda çözünen SO2 filtreden geçerek ayrıştırılır ve 3’e ayrılır.

  • Open Loop System: Sistemde alkalinitesi sebebiyle deniz suyu kullanılır, eğer nehir gibi düşük alkaliniteye sahip su var ise bu kez de sisteme Sodyum Hidroksit denen karışım katılır. Bunun yanı sıra suyun sıcaklığı yüksek ise SO2 çözünmesi de azalmaktadır.
  • Closed Loop System: Sistem kendi içinde sirküle olmaktadır ve sisteme Sodyum Hidroksit ilave edilmektedir. Kullanan yıkama suyu tekrar kendi sisteminde temizlenir ve sisteme tekrar sirküle edilir.
  • Hybrid System: Yukarıda anlatılan her iki sistemi de içerisinde barındırır. Yıkama suyu Holding tankta tutulup sahile veya denize basılır.

https://www.youtube.com/watch?v=drn1vI38qqo

Open Loop Scrubber System – Wärtsilä

Denize basma işleminden önce, ağır metaller, partiküller ve petrol artıkları içeren yıkama suyu yani “Scrubber Sludge” çeşitli metodlarla örneğin Cyclonic Seperator gibi bir sistemle temizlenir.

Tüm bunlara ek olarak Open-Loop sisteminde yıkama suyu tekrar deniz suyu ile yıkanır ve pH, Bulanıklık ve PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) değerlerinin istenen limitlerde olması istenir.

Yazar: Ozan Cem Şimşek

Düzenleme: K. Kaan Dönmez

Bir cevap yazın