Seminer: Yeni Emisyon Kurallarının Denizcilik Sektörüne Yakın ve Uzak Vadede Etkileri

Teknik Denizcilik olarak katılım sağlayacağımız TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Odası (GEMİMO) tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Adnan Parlak hocamızın vereceği “MARPOL EK VI Kapsamında Yürürlüğe Giren Yeni Emisyon Kurallarının (EU MRV ve IMO DCS Bağlamında) Denizcilik Sektörüne Yakın ve Uzak Vadede Etkileri” semineri ayrıca yeni çıkan “ENERJİ VERİMLİLİĞİ Gemi Mühendisliği Uygulamalarıyla” adlı kitabının imza günü 20 Şubat 2017 Salı saat 16:00’da Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi, Kadıköy’de gerçekleştirilecektir.

Seminerin ana başlıkları şunlar olacaktır;
• MARPOL EK VI ve Emisyonlar
• IMO Kirletici Emisyon Düşürme Stratejisi
• EU MRV ve IMO DCS ile CO2 Raporlama neyin habercisidir?
• Teknik ve Operasyonel Düzenlemeler
• Gemilerin Verimlilik sınıflandırması ne anlama gelmektedir?
• Rightship EVDI sınıflandırmasına göre yeni gemi seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir?
• Emisyon borsası ve yakıt vergilendirme şirketleri nasıl etkileyecektir?
• Verimlilik sınıflandırması yapılmış gemilerde yakıt vergilendirmenin ekonomik boyutu ne olacaktır?
• Şirket bünyesinde yeniden yapılandırma gerekleri ve zabit yeterliliklerinin iyileştirilmesi zorunluluğu
• Yakın gelecekte yeni gemiler IMO Emisyon Azaltma Stratejisine göre alternatif yakıt uygulamasına geçmeli mi?

Semineri bilginize sunar, katılımınızı bekleriz.

LCV:

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Odası

+90216 348 81 13

1 Comment

Bir cevap yazın