SOĞUTMA SUYU

Soğutma Suyu Devreleri

Gemilerde mekanik aşınmaları önlemek, termal gerinimleri azaltmak ve yanma verimini optimum seviyede tutmak için soğutma yapılmalıdır. Soğutma bir çok yolla yapılabilir fakat gemilerde imkanlar kısıtlı olduğu için ideal soğutucu akışkan tabi ki su olacaktır. Bu sebeple gemilerde soğutma için deniz suyu ve bu sudan elde edilen tatlı su (distile su) kullanılır.